Skip til hoved indholdet
  Hjem Plejehjem

Plejehjem

Torstorp Plejehjem og Rehabiliteringscenter er et kombineret pleje- og rehabiliteringscenter med plejeboliger, midlertidige pladser og udekørende tværfaglige teams.

Torstorp Plejehjem og Rehabiliteringscenter ligger i Høje-Taastrup Kommune og er en del af Sundheds- og Omsorgscentrets tilbud.

Med udgangspunkt i Byrådets mål for hjemmeplejen er målene på Torstorp Plejehjem og Rehabiliteringscenter:

 • at give den enkelte borger mulighed for et identitetsbevarende og individuelt hjem
 • at den enkelte borger bevarer og styrker egne ressourcer
 • at pleje, omsorg og aktiviteter tilrettelægges individuelt og efter behov/ønsker
 • at borgerne har valgfrihed og selvbestemmelse/medbestemmelse
 • at grupper af borgere på tværs i plejehjemmet har mulighed for at opbygge et fællesskab
 • at borgerne tilknyttes så få medarbejdere som muligt, for at skabe nære relationer og ansvarlighed mellem borgere og medarbejdere
 • at der tages hensyn til, at arbejdet udføres i et privat hjem (plejebolig), og at hjælpen planlægges og udføres i et respektfuldt aktivt samspil med borgeren

Områdets udearealer inviterer til både gå-og cykelture.

Der findes mange forskellige aktivitetstilbud, hvor du har mulighed for at styrke og vedligeholde din fysiske og psykiske kunnen.

Plejeboligerne

Plejeboligdelen er et byggeri i 2 plan med 34 selvstændige lejligheder, og når du træder ind ad hovedindgangen, får du fornemmelsen af en behagelig atmosfære.  

Lejlighederne er i direkte forbindelse med fællesarealer, opholdsstue- og i nogle boliggrupper fælleskøkken. Alle lejligheder har udgang til egen terrasse eller altan, og de er indrettet med bad, toilet og indbygget klædeskab.

Praktiske oplysninger

Boligtyper

Der findes to slags boliger:

 • 1-rums boliger på henholdsvis 57 m2 – 60 m2
 • 2-rums boliger på 81 m2. Der er 4 boliger til ægtepar

Alle boliger er indrettet med et lille køkken integreret i stuen samt bad/toilet på ca. 20 m2. I hver bolig er det muligt at adskille opholds- og sovefunktionerne med 2 flytbare højskabe. 

Alle boliger er handicapvenlige og i direkte forbindelse til boligblokkens fællesarealer og opholdsrum, der lægger op til den enkeltes valgmulighed i forhold til fællesskabet. 

Boligernes privatarealer er reducerede i forhold til almindelige ældreboliger, da de indgår som en del af de fælles boligarealer i den fælles daglig / spisestue. Det sociale samvær tilbydes og støttes af medarbejderne i dette fælles areal.

Boligens køkkenfaciliteter

 • 2 kogeplader og emhætte
 • køleskab
 • enkelte køkkenskabe samt 2 skuffemoduler med køkkenskuffer og ekstra skabsplads og elinstallation til mikrobølgeovn/miniovn.

Gulve

Gulvene er lakerede bøgeparketgulve eller vinyl.

Højskabe

De 2 højskabe i boligerne er flytbare. Ønsker du ikke disse skabe i boligen, skal de deponeres i plejehjemmets kælder, efter aftale med ejendomsmesteren.

Telefonstik og antennestik

Der er etableret 2 telefon- og antennestik i alle boliger. 1 af hver i henholdsvis stue og soveafsnit. Af TV kanaler er hver bolig forsynet med en grundpakke. som kan frameldes hvis du ikke ønsker at se TV. Du kan på eget initiativ bestille "fuld pakke" til egen afregning hos Tele Danmarks Kabel-tv. Kontakt venligt KAB om dette.

Nødkald

Torstorp Plejehjem og Rehabiliteringscenter har sit eget nødkaldssystem, som er opsat i samtlige boliger der går direkte til personalet på plejehjemmet. Desuden kan du ved visitation få udleveret en kropsbåren sender, så du kan tilkalde hjælp, uanset hvor du befinder dig på plejehjemmet.

Loftlift

Der er opsat loftlifte fra soveområde til toilet i alle boliger. Vi henstiller til, at sengen placeres i det boligareal, der ligger i direkte forbindelse med toilettet, da loftliftens skinner er placeret ud fra den møblering af boligen.

Medicinskab

Der er aflåseligt medicinskab i alle boliger. Der er desuden aflåseligt skab til brug for borgerne i hver bolig.

Dørskilt/ringeklokke

Der er dørklokke installeret ved alle boliger, og de enkelte boliger er skiltet med bolignummer og navn.

Altan/terrasse

Til hver bolig findes altan eller terrasse. Ophæng af altankasser på altanerne skal sidde på den indvendige side af altanen. Du eller dine pårørende skal selv vedligeholde altan/terrasse.

På flyttedagen

Du og dine pårørende varetager selv indflytningen. Denne planlægges og aftales med plejehjemmets daglige leder / plejepersonale, der gerne stiller sig til rådighed med hjælp, råd og vejledning.

Du eller dine pårørende sørger selv for afmelding og tilmelding af adresser, telefon, licens m.m.. Du eller dine pårørende er velkomne til at låne værktøj af plejehjemmets ejendomsmester. 

Af hensyn til brugen af hjælpemidler og rengøringen af boligen henstiller vi til, at der ikke lægges faste tæpper i boligen, men afhængig af din gangfunktion m.m. kan der lægges små tæpper med kort luv.

Møbler

De møbler, der er plads til i lejligheden, kan medtages ved indflytningen. Du afgør selv, hvad du ønsker at flytte med. Vi opfordrer til at medbringe møbler, billeder m.m. der har minder og historier fra dit liv, og som er væsentlige for dig.

Hjælpemidler

Derudover bedes du medbringe eventuelle tidligere hjælpemidler, eksempelvis plejeseng (plejeseng er ikke standard i plejeboligerne), som du forsat har brug for i den nye bolig. Du skal selv sørge for flytning af hjælpemidler. Der kan ved behov søges økonomisk tilskud til flytningen i Pensionsafsnittet, Rådhuset. 

Hvis du i nuværende bolig har lift, nødkald eller eventuelt andre hjælpemidler som ikke længere skal bruges. Kontakt dermed hjælpemiddeldepotet for afhentning i forbindelse med flytningen. Hjælpemiddeldepotet har telefon: 43 59 11 52.

Vær opmærksom på, at der ikke er hverken midlertidig eller permanent depotmulighed for møbler eller hjælpemidler på plejehjemmet.

Belysning

Der er lampe på toilettet og i emhætten i boligen. Øvrig belysning skal du selv medbringe ved indflytningen.

Gardiner

Du sørger selv for gardiner til boligen. Du kan få udleveret målene til vinduerne hos ejendomsmester på mobil tlf. 4335 2719.

Nøgler

Der udleveres 3 nøgler til boligen, hvor det er planlagt at 1 nøgle er til dig personligt, 1 nøgle skal udleveres til det plejekollektiv, der er knyttet til dig, og 1 nøgle er din ekstranøgle. Du betaler selv, hvis der skal laves mere end 3 nøgler til boligen.

Nøglen, du udleverer til plejekollektivet, anvendes kun i nødstilfælde. For alle beboere skal der ved indflytningen laves en skriftlig aftale vedr. personalets brug af nøglen til boligen.

Beboer-aftale

Ved indflytningen laves der i samarbejde med dig og/eller dine pårørende en skriftlig beboer-aftale om alle forhold, der måtte vedrøre dig f.eks.:

 • hvad er dit behov for personlig og praktisk bistand?
 • hvordan ønsker du at få din mad fra køkkenet?
 • hvad vil du drikke til maden, og hvordan indkøbes drikkevarerne?
 • hvem skal sørge for din økonomi?
 • hvem skal sørge for vask af tøj, linned og håndklæder?

Visiteret hjemmepleje

Hvis du tidligere har modtaget hjælp fra Høje-Taastrup Kommunes hjemmepleje, da følger de visiterede ydelser automatisk med ved indflytning på Torstorp Plejehjem og Rehabiliteringscenter - undtagen tid til indkøb.

Den daglige leder er med til at vurdere behovet for hjælp og støtte til dig, ud fra din aktuelle situation og i samråd med dig. Vurderingen vil dog altid være efter nuværende lovgivning og HTK kvalitetsstandarder.

Hvis du ønsker at flytte fra Torstorp Plejehjem og rehabiliteringscenter, skal du henvende dig til DAB, Finsensvej 33, 2000 Frederiksberg, telefon 77 32 00 00.

Ved dødsfald

De pårørende aftaler med bedemand, hvorledes afdøde skal herfra, og oplyser plejehjemmet om dette.

De pårørende skal som hovedregel senest 2 uger efter dødsfaldet afhente afdødes indbo.

De pårørende skal i den forbindelse underskrive en erklæring, hvor de bliver gjort bekendt med, at de ikke må disponere over boet før skifteretten har talt. Erklæringen udleveres af den tekniske servicemedarbejder.

DAB sender den underskrevne erklæring til skifteretten.

Værdigenstande

Ved borgeres dødsfald udleveres de midler, herunder indhold i evt. bankboks, borgeren havde ved sin død, til efterladte når det er blevet påført rydningsattest.

Hvis ikke det udleveres ifm. rydningsattest, underretter Torstorp Plejehjem og Rehabiliteringscenter skifteretten om indholdet og det lægges derefter i administrationens pengeskab.

Ved efterfølgende udlevering af effekterne, kan dette kun ske mod forevisning af skifteretsattest.

Medicin

I forbindelse med dødsfald tilhører medicinen boet. Pårørende opfordres til at aflevere dette på apoteket til videre destruktion. Hvis de pårørende ikke påtager sig at bortskaffe medicinen, er det plejehjemmets opgave at gøre dette.

Vi er et levende plejehjem og har dagligt forskellige aktivitetstilbud, som benyttes af beboere på plejehjemmet og borgere i rehabiliteringscentret samt borgere i eget hjem.

Da der ofte er mange spørgsmål til de praktiske ting, har vi her lavet en oversigt over nogle af de vigtigste emner. Du er selvfølgelig også velkommen til at spørge personalet, hvis du har flere spørgsmål, eller hvis der er noget, du gerne vil have uddybet.

Adgangsforhold

Hovedindgangen er åben fra kl. 7.00, og den låses igen afhængig af årstiden. Når hovedindgangen er låst, åbnes døren indefra ved at trække i den hvide snor der hænger til højre foran hovedindgangen (er markeret med døråbner).

Bolignøglen passer til yderdøren ved postkasse samt til hoveddøren. 

Personalet kan udefra kontaktes via dørtelefonen. Dørtelefonen er placeret på et panel til venstre for hoveddøren. Øvrige indgange er aflåste.

Aviser

Lokalaviserne fordeles til alle fællesarealer.

Elevator

I centerbygningen, som ligger i direkte forbindelse med boliggrupperne, findes 2 elevatorer. Disse kan benyttes til kælder, stue og 1. sal.

Frisør

Der mulighed for at få besøg af en mobil frisør i din egen bolig.

Fodterapeut

Fodbehandling foregår i beboerens egen bolig. Det er nødvendigt, at du forudbestiller tid hos fodterapeuten.

Forsikring

Borger/familie/pårørende skal selv tegne forsikring med eget selskab.

Indkøb

Der visiteres ikke tid til indkøb. Dog kan plejepersonalet, afhængig af behov og efter aftale, hjælpe med specielle indkøb.

Læge

Du kan beholde din egen læge. Der er ikke tilknyttet en fast læge til plejehjemmet.

Mad

Varm og kold mad kan forudbestilles/købes i plejehjemmets café. Personalet hjælper dig gerne til centerbygningen, hvor caféen findes eller vil være behjælpelig med at hente maden, hvis du har behov for det.

For borgere, der ønsker at spise i fællesskab i en af boliggruppernes fælles spise og opholdsstue, bringes maden fra køkkenet i varmevogne og serveres på fade ved fællesbordet. 

Har du selv lyst og kræfter til at lave mad, er du meget velkommen til dette i din egen boligs køkken. Boenhedens fælles køkkener kan anvendes evt. i fællesskab med andre borgere på plejehjemmet, dog skal der være køkkenassistent / social og sundhedsassistent til stede ved fælles madlavning. Ved behov for råd og vejledning, er det muligt at tilbyde besøg fra køkkenassistenten.

Medicin

Du skal selv betale medicin. Den kan bringes af apoteket 2 gange om ugen. Regningen for medicin betales via betalingsservice. Evt. medicinkort medbringes ved indflytning på plejehjemmet

Post

Plejehjemmet modtager post en gang dagligt. Posten leveres i beboerens postkasse, som er placeret For enden af hver boligblok. Bolignøgle passer til postkasse

Hvis du skal sende post, skal du huske at frankere det. Hvis du ikke selv kan gå over til postkassen og dine pårørende ikke kan hjælpe dig, kan du henvende dig til din kontaktperson.

Rengøring

Boligerne rengøres i et omfang af plejekollektivets personale efter aftale med beboeren om egen indsats. Rengøring af fællesarealer udføres af Høje-Taastrup Kommunes rengøringsafdeling. 

Vinduespudsning både indvendigt og udvendigt i såvel bolig som fællesarealer er plejehjemmets opgave og udgift.

Rygning

Du bestemmer selv om rygning er tilladt i din bolig. Der må ikke ryges, når medarbejdere arbejder i boligen.

I caféen i centerbygningen er rygning ikke tilladt. I de enkelte boligblokkes fællesstuer/køkkener er rygning ligeledes ikke tilladt.

Tandlæge

Du kan beholde egen tandlæge eller blive visiteret til omsorgstandpleje. Er du stærkt fysisk og/eller psykisk handicappet, kan du visiteres til omsorgstandpleje, hvis du ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud. Den daglige leder kan være behjælpelig med at få visiteret til omsorgstandlægen.

Varme, vand, el og brandsikring

Opvarmning af boligerne sker med fjernvarme. Det varme vand produceres i teknikrum i kælderen.

Afregning af el, varme og vand kommer fra DAB. Der er kollektiv afregning, så afregningen sker i forhold til antal m2.

Der er opsat brandmeldere i såvel boliger som fællesarealer. Alt personale får undervisning i brandmeldersystemet og instrueres i evakueringsplanen. Alle flugtveje er markeret med lysende grønne og hvide skilte alle steder på plejehjemmet.

Vask af tøj, linned o.lign.

Hvis du har behov for hjælp til vask af tøj, kan du visiteres til tøjvask efter gældende regler. Hvis du inden indflytning er visiteret til tøjvask, kan du fortsat få denne ydelse. Afhængig af behovet, kan der vaskes hver anden uge eller hver uge. Der er egenbetaling på vask af tøj. Udgiften for vask vil være afhængig af, hvor ofte der vaskes og udgiften trækkes via pensionen.

Vaskeriet henter og bringer vasketøjet. Sengetøj, duge og viskestykker bliver vasket og tørret. Alt andet vasketøj bliver leveret pænt sammenlagt. Tøj som ikke kan tåle at blive vasket i maskine eller tøj, der ikke tåler tørretumbling, anbefales ikke at blive sendt til vaskeriet.

Der er mulighed for at træffe aftale med plejepersonalet, hvis du har brug for hjælp til klatvask.

Hvis du har spørgsmål eller vil klage over vasken, skal du ringe til vaskeriet: De forende dampvaskerier. Sdr. Ringvej 18, 4000 Roskilde, telefon 44 22 07 07. Der er åbent på hverdage kl. 7.30 - 15.00.

Der er installeret vaskemaskine og tørretumbler i vaskerummet på de enkelte etager, som frit må benyttes ved akut behov for vask. Du skal selv sørge for vaskepulver og skyllemiddel.

Økonomi

Din pension vil som hidtil blive indsat på din konto i banken.

Som udgangspunkt er det dig selv eller dine pårørende, der ordner alt vedr. økonomien. Kan du og/eller dine pårørende ikke det, indgås der en skriftlig administrationsaftale mellem Torstorp Plejehjem og Rehabiliteringscenter og dig og/eller dine pårørende ud fra Torstorp Plejehjem og Rehabiliteringscenters “Regelsæt for administration af midler for borgere på Torstorp Plejehjem og Rehabiliteringscenter”. Det vil i praksis være din kontaktperson fra plejekollektivet, der skal hjælpe dig med økonomien.

Bankbesøg

Kan du ikke selv gå i banken eller har pårørende, der kan hjælpe dig med det, kan hjælp hertil tilbydes. Bankbesøg foregår kun i nærmeste bank, Den Danske Bank. Hvis du ikke på nuværende tidspunkt har konto i Den Danske Bank og ikke ønsker at skifte pengeinstitut, vil vi bede dig om at oprette en konto i Den Danske Bank, som dit nuværende pengeinstitut automatisk kan overføre penge til alt efter dit behov.

For at mindske behovet for bankbesøg bedes du så vidt muligt tilmelde dine regninger bankernes betalingsservice. Servicepakken opkræves også via betalingsservice.

El, varme og antennebidrag

Der betales et fast månedsligt beløb for el, varme og antennebidrag. Disse faste ydelser vil automatisk blive trukket over pensionen.

Husleje

Huslejen trækkes automatisk over pensionen.

Opbevaring af værdier

Medicinskabene i boligen er to-delte. Du skal benytte den ene del til opbevaring af kontanter. Vi henstiller til, at der maksimalt opbevares 1000,- kr. i det aflåste skab i boligen.

Vores kerneopgave:

Vi lykkes når borgeren oplever, at vi med fokus på hendes/hans gode liv har opnået sammenhæng i den rehabiliterende tilgang og indsats på tværs af fag og organisation.

 

frise

Læs mere om plejebolig

Visitation og ventelister

På Høje-Taastrup Kommunes hjemmeside kan du finde information om, hvordan du søger en plejebolig og læse mere om ventelister.

Økonomi og takster

En plejebolig er en lejebolig, og derfor betaler du husleje ligesom i enhver anden lejebolig. Der er mulighed for tilkøb af forskellige ydelser.

Tilsyn

Der bliver hvert år ført tilsyn med plejehjemmene, som udarbejdes af Styrelsen for Patientsikkerhed og Høje-Taastrup Kommune.

Torstorp Plejehjem og Rehabiliteringscenter

Morelhaven 122

2630 Taastrup

EAN-nr: 5798008904783

Telefon: 43 35 27 00

e-mail: torstorpcentret@htk.dk

Kontakt os