Skip til hoved indholdet
  Hjem Rehabiliteringscenter

Rehabiliteringscenter

Har du været syg eller er kommet til skade, trænger du måske til at komme på fode igen. Det kan rehabiliteringscentret hjælpe dig med.

Rehabiliteringscentret består af 16 rehabiliteringsboliger til midlertidige ophold. Boligerne er fordelt i stueetagen og på 1. sal (128 stuen. og 128 1.). Alle boliger er indrettet med eget bad og toilet og udgang til egen altan eller terrasse. 

Områdets udearealer inviterer til både gå- og cykelture.

Der findes mange forskellige aktivitetstilbud, hvor du har mulighed for at styrke og vedligeholde din fysiske og psykiske kunnen.

Visitation til midlertidigt ophold (døgnrehabilitering)

Høje-Taastrup kommune tilbyder døgnrehabilitering, det vil sige ophold med særlig fokus på, at du får støtte til at genvinde din funktionsevne og nå dine egne mål.

En visitator vil vurdere om du kan få udbytte af et døgnrehabiliteringsophold og dermed kan komme til at klare dig i eget hjem igen.

Hvis du kan arbejde med dine mål hjemme hos dig selv, vil du få tilbud om støtte til rehabilitering i eget hjem.

Visitation til rehabilitering i eget hjem (Rehabiliteringsteam SUOC)

Alle borgere i Høje-Taastrup kommune, som søger om hjemmehjælp starter op med et rehabiliteringsforløb i eget hjem.

Alle borgere i Høje-Taastrup kommune, der har hjemmehjælp og hvor det vurderes, at der er et rehabiliteringspotentiale vil blive visiteret til et rehabiliteringsforløb i eget hjem.

En visitator vil foretage en konkret individuel vurdering af dit rehabiliteringspotentiale.

Døgnrehabilitering

Træn dig til at nå dine mål

Høje-Taastrup Kommune tilbyder døgnrehabilitering, det vil sige et ophold med særlig fokus på at at du får støtte til at genvinde din funktionsevne og nå dine egne mål.

Visitator vurderer om du kan få tilbuddet. Du kan få tilbuddet, hvis:

 • Du har været syg, er svækket og kan ikke klare dig i dit hjem. Kan du arbejde med dine mål derhjemme, vil du få tilbud om støtte til rehabilitering i hjemmet.
 • Der er vurdering af at du kan få et udbytte af træningen og dermed kan komme til at klare dig i eget hjem.

Døgnrehabiliteringsopholdet tager udgangspunkt i dine behov

 • Du træner aktivt daglige færdigheder, så du igen kan klare dig i egen bolig
 • Du modtager kvalificeret sygepleje for at fortsætte behandlingen og forebygge, at du bliver genindlagt
 • Du får tilknyttet en kontaktperson og et team af sundhedsprofessionelle, der følger dig gennem hele forløbet
 • Du deltager - evt. sammen med en pårørende - i samtaler, tests og undersøgelser for at vurdere hvilke aktiviteter og funktioner du kan klare og hvilke du skal have støtte til
 • Du deltager i holdtræning, og du har mulighed for at deltage i sociale aktiviteter sammen med andre deltagere og personalet i Torstorp Pleje- og Rehabiliteringscenter
 • Dit forløb bliver tilrettelagt af sundhedsprofessionelle sammen med dig. Der tages udgangspunkt i din situation, så du er aktiv på de områder, hvor det er muligt
 • Opholdet er max 8 uger. I slutningen af opholdet forberedes det videre forløb i dit eget hjem

Vi hjælper dig til at nå dine mål

Du får professionel hjælp til din genoptræning, og vi tilpasser forløbet til dig. Vi er erfarne ergoterapeuter, fysioterapeuter, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og rengøringsassistenter. Vi samarbejder med sagsbehandler, diætist, din læge og mange andre, når du har behov for det. Vi arbejder alle i samme retning, for at du kan nå dine mål med 

genoptræningsforløbet, og forventer at du deltager aktivt under opholdet.

Torstorp Pleje og Rehabiliteringscenter har rummelige værelser indrettet som enkeltværelser med egen balkon eller have, bad og toilet.

Der er mulighed for trådløs internetadgang. 

Vi har veludstyrede lokaler og udendørs faciliteter til at træne. Træning foregår individuelt eller i grupper. 

Transport

Du skal selv arrangere og betale for transporten til og fra Torstorp Døgnrehabiliteringscenter for dig og dine eventuelle hjælpemidler, hvis du kommer hjemmefra. Kommer du direkte fra hospitalet, sørger de for transport til Torstorp. Du skal selv sørge for hjemtransport efter endt ophold. 

Medbring

 • Tøj til flere dage inklusive undertøj, nattøj og overtøj
 • Sko til brug udenfor og indenfor
 • Toiletartikler
 • Eventuelle hjælpemidler (kørestol, rollator, trykaflastende madras)
 • Inkontinenshjælpemidler (f.eks. bleer)
 • Evt. sondemad eller anden form for ernæringstilskud
 • Medicin, både den faste og den, du tager lejlighedsvis

Opholdet er en kommunal udgift – men du betaler for maden

Du betaler 116,- kr. pr. døgn for mad og drikke og vask af linned som du låner af centret. 

Du kan få hjælp til at administrere din medicin

Det er muligt for dig at få hjælp til at administrere din medicin – i så fald varetager personalet alt, hvad der vedrører medicinen.

Værdier er på eget ansvar

Opbevaring af værdier som smykker, pengepung, ur osv. er på eget ansvar. Vi anbefaler, at du ikke medbringer større værdier, da kommunens forsikring ikke dækker tab ved tyveri eller bortkomst.

Du kan få vasket dit tøj

Du har mulighed for at blive tilknyttet kommunens vaskeordning mod betaling, så du kan få vasket dit tøj under opholdet. Det forudsætter, at du har tøj med til min. 14 dage

Rehabilitering i eget hjem

Hvad indeholder et rehabiliteringsforløb i eget hjem?

Sammen med dig afholder vi et målsætningsmøde, hvor vi opsætter mål for håndtering af de praktiske/personlige udfordringer, du har i hverdagen.

Der tages altid udgangspunkt i din dagligdag og i dine ressourcer og egne forslag til løsninger, og i samarbejde med dig omsætter et tværfagligt team dine konkrete mål til praktisk handling.

Du vil gennem hele forløbet få den nødvendige vejledning og støtte til udvikling af dine færdigheder, og du vil få praktisk og personlig hjælp, hvis du ikke selv kan varetage det under forløbet.

Tværfagligt team

Det tværfaglige team består af ergoterapeuter, fysioterapeuter, sygeplejersker, social og sundhedsassistenter, rengøringsassistenter og personale fra hjemmeplejen eller privat leverandør.

I samarbejde med dig lægger vi vægt på:

 • at afdække, hvad du selv kan gøre
 • at du er motiveret for at træne i manglende færdigheder og aktiv deltager i det omfang, du kan.
 • træning, støtte og instruktion
 • afdække, om hjælpemidler eller en tilpasning af forholdene i din bolig kan betyde, at du selv kan klare flere ting.
 • at inddrage dit netværk i rehabiliteringsforløbet

Alle borgere i Høje Taastrup Kommune, som søger om hjemmehjælp, starter op med et rehabiliteringsforløb.

Alle borgere i Høje Taastrup Kommune, der har hjemmehjælp og hvor det vurderes at der er et rehabiliteringspotentiale vil visiteres til et rehabiliteringsforløb. 

Der bliver foretaget en konkret, individuel vurdering af den enkelte borgers rehabiliteringspotentiale af en visitator.

Sammen med dig afholder vi et målsætningsmøde, hvor vi opsætter mål for håndtering af de praktiske/personlige udfordringer, du har i hverdagen. 

Der tages altid udgangspunkt i din dagligdag og i dine ressourcer og egne forslag til løsninger, og i samarbejde med dig omsætter et tværfagligt team dine konkrete mål til praktisk handling.

Du vil gennem hele forløbet få den nødvendige vejledning og støtte til udvikling af dine færdigheder, og du vil få praktisk og personlig hjælp, hvis du ikke selv kan varetage det under forløbet.

Det tværfaglige team

Det tværfaglige team består af ergoterapeuter, fysioterapeuter, sygeplejersker, social og sundhedsassistenter, rengøringsassistenter og personale fra hjemmeplejen eller privat leverandør.

I samarbejde med dig lægger vi vægt på:

 • at afdække hvad du selv kan gøre
 • at du er motiveret for at træne i manglende færdigheder og aktiv deltager i det omfang, du kan.
 • træning, støtte og instruktion
 • at afdække, om hjælpemidler eller en tilpasning af forholdene i din bolig kan betyde, at du selv kan klare flere ting.
 • At inddrage dit netværk i rehabiliteringsforløbet. 

frise

Vores kerneopgave:

Vi lykkes når borgeren oplever, at vi med fokus på hendes/hans gode liv har opnået sammenhæng i den rehabiliterende tilgang og indsats på tværs af fag og organisation.

Torstorp Plejehjem og Rehabiliteringscenter

Morelhaven 122

2630 Taastrup

EAN-nr: 5798008904783

Telefon: 43 35 27 00

e-mail: torstorpcentret@htk.dk

Kontakt os