Skip til hoved indholdet
  Hjem Aktiviteter

Aktiviteter

Vi er et levende plejehjem med dagligt forskellige tilbud, som styrker og vedligeholder din kunnen.

Alle pensionister kan være med

Tilbuddene kan benyttes af både hjemmeboende borgere, beboere på plejehjemmet og borgere på ophold i Rehabiliteringscentret.

Aktivitetstilbuddet på centret varetages af "Aktiviteten" og er tidssvarende og tilpasset de ønsker, der eventuelt måtte være fra borgere i Høje-Taastrup kommune, men med den rehabiliterende tankegang som værende det styrkende. Derfor ser vores aktivitetsplaner ud som beskrevet i eksemplet herunder.

Der bliver udarbejdet én aktivitetsplan, som gælder hele måneden og som uge for uge gentager sig selv.

Vi har med udspring i den rehabiliterende tankegang (vi hjælper dig til at kunne selv) sammensat en foreløbig plan med forskellige fysiske og mentale aktivitetstilbud. Vores ønske med denne plan er at give et forhåbentligt styrkende tilbud til husets borgere, men også til brugere fra nærområdet.

Vi samarbejder med frivillige. 

Eksempel på aktiviteter

Vi tilbyder forskellige bevægelses- og mentale hold, som pensionister kan benytte sig af. Det kan f.eks. være disse hold:

 • Venepumpe øvelser, der styrker muskulaturen og kredsløbet i benene.
 • Stolegymnastik, der bevæger hele kroppen igennem, og styrker muskulaturen.
 • Combi-cykler, der kan styrke vores kondition og muskulaturen i benene.

Aktiviteten arbejder ud fra, at borgerne har et tilvalg og ikke et fravalg. Derfor vil der samtidig med de planlagte bevægelseshold være et andet tilbud sideløbende med. Dette kunne eksempelvis være:

 • Cykeltur med vores duo-cykel eller combi cykler.
 • Bowling el. petanque.
 • Spille nintendo wii
 • Socialt samvær
 • Højtlæsning
 • Banko

Udover de enkelte aktiviteter beskrevet ovenfor, afholder vi fester, spiller banko, har salg af forskelligt tøj og sko fra forskellige firmaer og lign.

Disse arrangementer kan ses i Morellen ved de enkelte opslag eller i oversigten over arrangementer.

Tilmelding ikke nødvendig

Aktivitetscentret er et åbent tilbud. Du skal selv henvende dig til dit lokale aktivitetscenter, som også kan arrangere kørsel efter behov. Der er ikke nogen form for tilmelding - du skal bare møde frisk op.

frise

Torstorp Plejehjem og Rehabiliteringscenter

Morelhaven 122

2630 Taastrup

EAN-nr: 5798008904783

Telefon: 43 35 27 00

e-mail: torstorpcentret@htk.dk

Kontakt os