Rehabiliteringscenter

Har du været syg eller er kommet til skade, trænger du måske til at komme på fode igen. Det kan rehabiliteringscentret hjælpe dig med.

Rehabiliteringscentret består af 16 rehabiliteringsboliger til midlertidige ophold. Boligerne er fordelt i stueetagen og på 1. sal (128 stuen. og 128 1.). Alle boliger er indrettet med eget bad og toilet og udgang til egen altan eller terrasse. 

Områdets udearealer inviterer til både gå- og cykelture.

Der findes mange forskellige aktivitetstilbud, hvor du har mulighed for at styrke og vedligeholde din fysiske og psykiske kunnen.

Visitation til midlertidigt ophold (døgnrehabilitering)

Høje-Taastrup kommune tilbyder døgnrehabilitering, det vil sige ophold med særlig fokus på, at du får støtte til at genvinde din funktionsevne og nå dine egne mål.

En visitator vil vurdere om du kan få udbytte af et døgnrehabiliteringsophold og dermed kan komme til at klare dig i eget hjem igen.

Hvis du kan arbejde med dine mål hjemme hos dig selv, vil du få tilbud om støtte til rehabilitering i eget hjem.

Visitation til rehabilitering i eget hjem (Rehabiliteringsteam SUOC)

Alle borgere i Høje-Taastrup kommune, som søger om hjemmehjælp starter op med et rehabiliteringsforløb i eget hjem.

Alle borgere i Høje-Taastrup kommune, der har hjemmehjælp og hvor det vurderes, at der er et rehabiliteringspotentiale vil blive visiteret til et rehabiliteringsforløb i eget hjem.

En visitator vil foretage en konkret individuel vurdering af dit rehabiliteringspotentiale.

Døgnrehabilitering

Luk alle
Udfold alle

Rehabilitering i eget hjem

Luk alle
Udfold alle

Vores kerneopgave:

Vi lykkes når borgeren oplever, at vi med fokus på hendes/hans gode liv har opnået sammenhæng i den rehabiliterende tilgang og indsats på tværs af fag og organisation.

Tegnet frise der viser byen og mennesker