Plejecenter

Torstorp Pleje- og Rehabiliteringscenter er et kombineret pleje- og rehabiliteringscenter med plejeboliger, midlertidige pladser og udekørende tværfaglige teams.

Torstorp Pleje- og Rehabiliteringscenter ligger i Høje-Taastrup Kommune og er en del af Sundhed- og Omsorgscentrets tilbud.

Med udgangspunkt i Høje-Taastrup Kommunes værdier er målene på Torstorp Pleje- og Rehabiliteringscenter:

  • at give den enkelte borger mulighed for et identitetsbevarende og individuelt tilbud
  • at den enkelte borger bevarer og styrker egne ressourcer
  • at pleje, omsorg og aktiviteter tilrettelægges individuelt og efter behov/ønsker
  • at borgerne har valgfrihed og selvbestemmelse/medbestemmelse
  • at grupper af borgere på tværs i centret har mulighed for at opbygge et socialt og aktivt liv
  • at der tages hensyn til, at arbejdet udføres i et privat hjem (plejebolig), og at hjælpen planlægges og udføres i et respektfuldt aktivt samspil med borgeren

Områdets udearealer inviterer til både gå-og cykleture.

Der findes mange forskellige aktivitetstilbud, hvor du har mulighed for at styrke og vedligeholde din fysiske og psykiske kunnen.

Plejeboligerne

Plejeboligdelen er et byggeri i 2 plan med 34 selvstændige lejligheder, og når du træder ind ad hovedindgangen, får du fornemmelsen af en behagelig atmosfære.  

Lejlighederne er i direkte forbindelse med fællesarealer, opholdsstue- og i nogle boliggrupper fælleskøkken. Alle lejligheder har udgang til egen terrasse eller altan, og de er indrettet med bad, toilet og indbygget klædeskab.

Luk alle
Udfold alle

Vores kerneopgave:

Vi lykkes når borgeren oplever, at vi med fokus på hendes/hans gode liv har opnået sammenhæng i den rehabiliterende tilgang og indsats på tværs af fag og organisation.

Tegnet frise der viser byen og mennesker