Job hos os

Vores medarbejdere har forskellige baggrunde inden for social- og sundhedsområdet samt administration og ledelse.

Vores personale er sammensat af sygeplejersker, ergo- og fysioterapeuter, ernæringskonsulenter, pædagoger, social- og sundhedsassistenter samt social- og sundhedshjælpere i tæt samarbejde med andre sundhedsprofessionelle.

Vi har personale i projektansættelser, skånejob, fleksjob og virksomhedspraktik med henblik på fastholdelse på arbejdsmarkedet og optimal udnyttelse af ressourcer.

Her lærer vi af, med og om hinanden

Med udgangspunkt i vores værdisæt har vi skabt et velfungerende plejehjem for beboere, brugere, pårørende medarbejdere og samarbejdspartnere. Med fokus på kerneopgaven har vi et tværfagligt og tværorganisatorisk fokus i vores samarbejde. 

Vi har røgfri arbejdsdag og prioriterer højt et sundt arbejdsmiljø.

Vores kerneopgave

Vi lykkes når borgeren oplever, at vi med fokus på hendes/hans gode liv har opnået sammenhæng i den rehabiliterende tilgang og indsats på tværs af fag og organisation.

Praktiske oplysninger

Luk alle
Udfold alle
Tegnet frise der viser byen og mennesker