Visitation

Visitation til midlertidigt ophold (døgnrehabilitering)

Høje-Taastrup kommune tilbyder døgnrehabilitering, det vil sige ophold med særlig fokus på, at du får støtte til at genvinde din funktionsevne og nå dine egne mål.

 

En visitator vil vurdere om du kan få udbytte af et døgnrehabiliteringsophold og dermed kan komme til at klare dig i eget hjem igen.

 

Hvis du kan arbejde med dine mål hjemme hos dig selv, vil du få tilbud om støtte til rehabilitering i eget hjem.

 

Visitation til rehabilitering i eget hjem (Rehabiliterings team SUOC)

Alle borgere i Høje-Taastrup kommune, som søger om hjemmehjælp starter op med et rehabiliteringsforløb i eget hjem.

 

Alle borgere i Høje-Taastrup kommune, der har hjemmehjælp og hvor det vurderes, at der er et rehabiliteringspotentiale vil blive visiteret til et rehabiliteringsforløb i eget hjem.

 

En visitator vil foretage en konkret individuel vurdering af dit rehabiliteringspotentiale.