Rehabilitering i eget hjem

Hvad indeholder et rehabiliteringsforløb i eget hjem?

Sammen med dig afholder vi et målsætningsmøde, hvor vi opsætter mål for håndtering af de praktiske/personlige udfordringer, du har i hverdagen. Der tages altid udgangspunkt i din dagligdag og i dine ressourcer og egne forslag til løsninger, og i samarbejde med dig omsætter et tværfagligt team dine konkrete mål til praktisk handling. Du vil gennem hele forløbet få den nødvendige vejledning og støtte til udvikling af dine færdigheder, og du vil få praktisk og personlig hjælp, hvis du ikke selv kan varetage det under forløbet.

 

Tværfagligt team

Det tværfaglige team består af ergoterapeuter, fysioterapeuter, sygeplejersker, social og sundhedsassistenter, rengøringsassistenter og personale fra hjemmeplejen eller privat leverandør.

 

I samarbejde med dig lægger vi vægt på at afdække

  • hvad du selv kan gøre

  • at du er motiveret for at træne i manglende færdigheder og aktiv deltager i det omfang, du kan.

  • træning, støtte og instruktion

  • kan hjælpemidler eller en tilpasning af forholdene i din bolig betyde, at du selv kan klare flere ting.

  • at inddrage dit netværk i rehabiliteringsforløbet

Pjece Rehabilitering i eget hjem