Døgnrehabilitering

Døgnrehabiliteringsopholdet tager udgangspunkt i dine behov

 

·          Du træner aktivt daglige færdigheder, så du igen kan klare dig i egen bolig

·          Du modtager kvalificeret sygepleje for at fortsætte behandlingen og forebygge, at du bliver genindlagt

·          Du får tilknyttet en kontaktperson og et team af sundhedsprofessionelle, der følger dig gennem hele forløbet

·          Du deltager - evt. sammen med en pårørende - i samtaler, tests og undersøgelser for at vurdere hvilke aktiviteter og funktioner du kan

       klare og hvilke du skal have støtte til

·          Du deltager i holdtræning, og du har mulighed for at deltage i sociale aktiviteter sammen med andre deltagere og personalet i Torstorp 

       Pleje- og Rehabiliteringscenter

·          Dit forløb bliver tilrettelagt af sundhedsprofessionelle sammen med dig. Der tages udgangspunkt i din situation, så du er aktiv på de

       områder, hvor det er muligt

·          Opholdet er max 8 uger. I slutningen af opholdet forberedes det videre forløb i dit eget hjem

 

Pjece døgnrehabilitering