Vores hverdag

Vi er et levende center og har dagligt forskellige aktivitetstilbud, som benyttes af beboere på plejecenteret, borgere i rehabiliteringscentret samt borgere i eget hjem.

 

Da der ofte er mange spørgsmål til de praktiske ting, har vi her lavet en oversigt over nogle af de vigtigste emner.

Du er selvfølgelig også velkommen til at spørge personalet, hvis du har flere spørgsmål, eller hvis der er noget, du gerne vil have uddybet.

 

Fodterapeut
Fodbehandling foregår i beboerens egen bolig. Det er nødvendigt, at du forudbestiller tid hos fodterapeuten.

 

Frisør
Der mulighed for at få besøg af en mobil frisør i din egen bolig.

 

Post
Torstorp Pleje- og Rehabiliteringscenter modtager post en gang dagligt.

 

Posten leveres i beboerens postkasse.

 

Hvis du skal sende post, skal du huske at frankere det. Hvis du ikke selv kan gå over til postkassen og dine pårørende ikke kan hjælpe dig, kan du henvende dig til din kontaktperson.

 

Tandlæge
Du kan beholde egen tandlæge eller blive visiteret til omsorgstandpleje.

 

Læge

Du kan beholde din egen læge.

Torstorp Pleje- og Rehabiliteringscenter

Morelhaven 122

2630 Taastrup

e-mail: torstorpcentret@htk.dk

EAN-nr: 5798008904783

 

Se kort og flere kontaktoplysninger