Vores hverdag

Vi er et levende center og har dagligt forskellige aktivitetstilbud, som benyttes af beboere på plejecenteret, borgere i rehabiliteringscentret samt borgere i eget hjem.

Torstorp Pleje- og Rehabiliteringscenter

Morelhaven 122

2630 Taastrup

Telefon: 43 35 27 00

Fax: 43 35 26 86

e-mail: torstorpcentret@htk.dk

EAN-nr: 5798008904783

 

Se kort og flere kontaktoplysninger