Tilsynsrapporter

Patientsikkerhedsstyrelsen varetager risikobaseret tilsyn. 

Der bliver hvert år lavet forskellige tilsyn på ældreområdet, f.eks. fra Embedslægeinstitutionen og et uanmeldt kommunalt tilsyn.

 

På baggrund af disse tilsyn bliver der udarbejdet en årsrapport for hver instans, der har lavet tilsyn. 

 

Se rapporterne på Høje-Taastrup Kommunes hjemmeside

 

 

Torstorp Pleje- og Rehabiliteringscenter

Morelhaven 122

2630 Taastrup

e-mail: torstorpcentret@htk.dk

EAN-nr: 5798008904783

 

Se kort og flere kontaktoplysninger