Vedtægter for Torstorp Pleje- og Rehabiliteringscenter Støtteforening

§ 1: Foreningens navn er: Torstorp Plejecenter Støtteforening.

 

§ 2: Foreningens formål er at forvalte Torstorp Plejecenter Støtteforenings midler.

 

§ 3: Medlemmer af Torstrop Plejecenter Støtteforening er det til enhver tid siddende Bruger- og pårørenderåd. Anvendelse af foreningens midler besluttes i bruger- og pårørenderådet.

 

§ 4: Bruger- og pårørenderådets formand og næstformand har bemyndigelse til at indsætte og hæve penge på foreningens konto.

 

§ 5: Regnskab og status aflægges løbende på bruger- og pårørenderådsmøder.

 

§ 6: Hvis Torstorp Plejecenter Støtteforening nedlægges, anvendes resterende midler til sociale arrangementer for beboerne på Torstorp Plejecenter.

 

Ovenstående vedtægter er godkendt på bruger- og pårørenderådsmøde den 11.02.2013.