Udflytning

Hvis du ønsker at flytte fra Torstorp Pleje- og rehabiliteringscenter, skal du henvende dig til DAB, Finsensvej 33, 2000 Frederiksberg, telefon 77 32 00 00.

 

Ved dødsfald

De pårørende aftaler med bedemand, hvorledes afdøde skal herfra, og oplyser plejecenteret om dette.

De pårørende skal som hovedregel senest 2 uger efter dødsfaldet afhente afdødes indbo.

De pårørende skal i den forbindelse underskrive en erklæring, hvor de bliver gjort bekendt med, at de ikke må disponere over boet før skifteretten har talt. Erklæringen udleveres af den tekniske servicemedarbejder.

DAB sender den underskrevne erklæring til skifteretten.

 

Værdigenstande

Ved borgeres dødsfald udleveres de midler, herunder indhold i evt. bankboks, borgeren havde ved sin død, til efterladte når det er blevet påført rydningsattest.

 

Hvis ikke det udleveres ifm. rydningsattest, underretter Torstorp Pleje- og Rehabiliteringscenter skifteretten om indholdet og det lægges derefter i administrationens pengeskab.

 

Ved efterfølgende udlevering af effekterne, kan dette kun ske mod forevisning af skifteretsattest.

 

Medicin

I forbindelse med dødsfald tilhører medicinen boet. Pårørende opfordres til at aflevere dette på apoteket til videre destruktion. Hvis de pårørende ikke påtager sig at bortskaffe medicinen, er det centerets opgave at gøre dette.

Torstorp Pleje- og Rehabiliteringscenter

Morelhaven 122

2630 Taastrup

e-mail: torstorpcentret@htk.dk

EAN-nr: 5798008904783

 

Se kort og flere kontaktoplysninger