Mød en medarbejder

Her kan du møde vores medarbejdere og høre, hvad de siger om, at arbejde på Torstorp Pleje- og Rehabiliteringscenter:


Torstorp Plejecenter - mød en medarbejder