Introduktion

Som nyansat får du introduktion til kulturen i centret og arbejdsopgaverne.

Der aftales et introduktionsprogram. Introduktionsprogrammet dækker over en fælles introduktion til Sundhed og Omsorgscentret og en lokal introduktion til Torstorp Pleje- og Rehabiliteringscenter. 

 

Introduktionsprogrammerne er med gennemgående emner, men planlægges individuelt.

 

Formålene med introduktion til dig som nyansat er

   

·         at lette overgangen for dig, hvor både opga ­ver, krav, omgivelser og målgrupper kan være nye og uvante

·         at sikre, at du hurtigt får succesoplevelser og dermed hurtigt får en positiv og loyal holdning til virksomheden

·         at sikre, at du hurtigst muligt kan præstere på samme (høje) niveau som øvrige ansatte

 

Følgende temaer er indeholdt i det fælles introduktionsprogram

 

·          introduktion til ældre – og sundhedsområdet

·          kommunens seniorpolitik

·          rehabilitering – som tilgang

·          dokumentation

·          ISBAR

·          hygiejne

·          retningslinjer og procedurer

·          sundhedsstrategi, sundhedsfremme og forebyggelse

·          kvalitetsstandarder

·          hjælpemidler

·          demensindsatsen i Høje-Taastrup kommune

·          sygeplejeprofilen og sygeplejeindsatser

·          social- og sundhedsassistentprofilen

·          social- og sundhedshjælperprofilen

·          utilsigtede hændelser

·          forebyggelse af arbejdsskader

 

Efter introduktion anbefales

 

·          forflytning - obligatorisk

·          brandforebyggelse, E-læringskursus

·          grib om livet, E-læringskursus

·          udvidet førstehjælpskursus – hvis relevant

·          køreteknisk kursus – hvis relevant