Aktiviteten

Vi er et levende center med dagligt forskellige tilbud, som styrker og vedligholder din kunnen. Tilbuddene benyttes af både hjemmeboende borgere, beboere på plejecenteret og borgere på ophold i Rehabiliteringscentret.

 

Alle pensionister kan være med

Aktivitetstilbuddet på centret er tidssvarende og tilpasset de ønsker der evt. måtte være fra borgere i Høje-Taastrup kommune, men med den rehabiliterende tankegang værende det styrkende. Derfor ser vores aktivitetsplaner ud som herunder. Der er én plan som gælder hele måneden og som uge for uge gentager sig selv. Denne plan kan ses som eks. herunder. Vi har med udspring i den rehabiliterende tankegang (vi hjælper dig til at kunne selv), sammensat en foreløbig plan, med forskellige fysiske og mentale aktivitetstilbud. Vores ønske med denne plan er at give et forhåbentligt styrkende tilbud til husets borgere, men også til brugere fra nærområdet.

 

Vi samarbejder med frivillige.

 

Aktivitetscentret er et åbent tilbud. Du skal selv henvende dig til dit lokale aktivitetscenter, som også kan arrangere kørsel efter behov.

 

Pjece Aktiviteten

Torstorp Pleje- og Rehabiliteringscenter

Morelhaven 122

2630 Taastrup

e-mail: torstorpcentret@htk.dk

EAN-nr: 5798008904783

 

Se kort og flere kontaktoplysninger