Torstorp Pleje- og Rehabiliteringscenter

NYT, SE HER!

 

Link til TV2 indslag om floorball på Torstorp Pleje- og Rehabiliteringscenter

 

Link til artikel med ros til Torstorp Pleje- og Rehabiliteringscenter

 

Link til artikel om floorball på Torstorp Pleje- og Rehabiliteringscenter

 

Torstorp Pleje- og Rehabiliteringscenter ligger i Høje-Taastrup Kommune og er en del af Sundhed- og Omsorgscentrets tilbud. 
 

Torstorp Pleje- og Rehabiliteringscenter åbnede i efteråret 2000 og er i dag et kombineret pleje- og rehabiliteringscenter med plejeboliger, midlertidige pladser og udekørende tværfaglige teams. 

 

Kerneopgaven:

Vi lykkes når borgeren oplever at vi med fokus på hendes/hans gode liv har opnået sammenhæng i den rehabiliterende tilgang og indsats på tværs af fag og organisation.

 

Med udgangspunkt i Høje-Taastrup Kommunes værdier er målene på Torstorp Pleje- og Rehabiliteringscenter:

·          at give den enkelte borger mulighed for et identitetsbevarende og individuelt tilbud

·          at den enkelte borger bevarer og styrker egne ressourcer

·          at pleje, omsorg og aktiviteter tilrettelægges individuelt og efter behov/ønsker

·          at borgerne har valgfrihed og selvbestemmelse/medbestemmelse

·          at grupper af borgere på tværs i centret har mulighed for at opbygge et socialt og aktivt liv

·          at der tages hensyn til, at arbejdet udføres i et privat hjem (plejebolig), og at hjælpen planlægges og udføres i et respektfuldt aktivt samspil med borgeren

 

Vi ser frem til samarbejdet om et godt liv.

Nyheder


Udskrift fra: inst.htk.dk - 18. december 2017, kl. 00:12.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.
Artiklens placering: http://torstorpcentret.htk.dk/