Torstorp Pleje- og Rehabiliteringscenter

 Informationer om Coronavirus findes på kommunens hjemmeside: https://www.htk.dk/corona

 

 

Midlertidigt besøgsforbud på plejecentre, plejeboliger, aflastningspladser, bosteder mm.

Styrelsen for Patientsikkerhed har den 18. marts indført midlertidigt besøgsforbud grundet corona-smitte på:

  • Kommunale plejecentre, pleje- og rehabiliteringscentret og sundhedscentre

  • Kommunale midlertidige aflastningspladser

  • Andre boligformer med tilknyttet personale og fællesboligarealer, herunder kommunale og private botilbud og bofællesskaber – og forsorgshjem

Der må heller ikke komme besøgende på fællesarealer og beboernes egen bolig. Pårørende, der alligevel møder op, vil blive afvist.

Muligt at besøge døende og kritisk syge

Besøgsforbuddet gælder dog ikke for nære pårørende i kritiske situationer f.eks. en kritisk syg eller en person, der er døende. Besøget skal dog foregå, så smittespredning undgås. Når besøg er nødvendige, gælder følgende forholdsregler:

  • Lav på forhånd en aftale med personalet – kom ikke uanmeldt. Det er et krav.

  • Mød ikke op med symptomer på corona-smitte: løbende næse, ondt i halsen, feber, hoste, vejrtrækningsproblemer.

  • Overhold høj hygiejne: vask hænder, sprit tørre hænder af, undgå kys og kram.

  • Gør besøget kort, stående og med få mennesker.

  • Benyt kun vask eller toilet, som personalet henviser til. Besøgende må ikke opholde sig på fællesarealer eller benytte øvrige toiletter og andre faciliteter.

 

Plakat: Stop besøgende

 

 

STOP!

Er du besøgende?

Pas på dine pårørende, der er særligt udsatte for at blive alvorligt syge efter smitte med ny Coronavirus.

Du beskytter bedst dine pårørende ved ikke at besøge dem.

Hvis dit besøg ikke kan udsættes, bør du afkorte varigheden af besøget, være omhyggelig med håndhygiejne og undgå fysisk kontakt.

 

coronasmitte.dk     sst.dk/corona

 

 

 

 

Torstorp Pleje- og Rehabiliteringscenter ligger i Høje-Taastrup Kommune og er en del af Sundhed- og Omsorgscentrets tilbud. 

Torstorp Pleje- og Rehabiliteringscenter åbnede i efteråret 2000 og er i dag et kombineret pleje- og rehabiliteringscenter med plejeboliger, midlertidige pladser og udekørende tværfaglige teams. 

 

Kerneopgaven:

Vi lykkes når borgeren oplever at vi med fokus på hendes/hans gode liv har opnået sammenhæng i den rehabiliterende tilgang og indsats på tværs af fag og organisation.

 

Med udgangspunkt i Høje-Taastrup Kommunes værdier er målene på Torstorp Pleje- og Rehabiliteringscenter:

·          at give den enkelte borger mulighed for et identitetsbevarende og individuelt tilbud

·          at den enkelte borger bevarer og styrker egne ressourcer

·          at pleje, omsorg og aktiviteter tilrettelægges individuelt og efter behov/ønsker

·          at borgerne har valgfrihed og selvbestemmelse/medbestemmelse

·          at grupper af borgere på tværs i centret har mulighed for at opbygge et socialt og aktivt liv

·          at der tages hensyn til, at arbejdet udføres i et privat hjem (plejebolig), og at hjælpen planlægges og udføres i et respektfuldt aktivt samspil med borgeren

 

Vi ser frem til samarbejdet om et godt liv.

 

Aktiviteten  

 

 

 

Torstorp Pleje- og Rehabiliteringscenter

Morelhaven 122

2630 Taastrup

e-mail: torstorpcentret@htk.dk

EAN-nr: 5798008904783

 

Se kort og flere kontaktoplysninger

Fødevarestyrelsen
Læs Fødevarestyrelsens smiley-rapport